Ponad 200 zrealizowanych projektów „pod klucz” dla najbardziej wymagających klientów

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Systemy transportowe w utrzymaniu ruchu i intralogistyce.

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Linie zrobotyzowane (spawanie, tłoczenie, pneumatyka, klejenie i składanie)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Instalacje obróbki powierzchniowej ( czyszczenie, lakierowanie y woskowanie)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Infrastruktura (oświetlenie, zasilanie, klimatyzacja i sieci)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Systemy realizacji produkcji (MES), system identyfikalności i wizualizacji.

Automatización de edificios BMS (Building Management System)

Automatyzacja budynków BMS (Building Management System).

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty WETRON.

Smart Technologies – Industry 4.0